FORSIDE PRISER KONTAKT

Psykologisk Klinik

Jeg tilbyder
INDIVIDUEL TERAPI i forbindelse med
•  Angstlidelser
•  Depressioner
•  Selvværdsproblematikker
•  Selvudvikling
•  Relationelle problemer
•  Sorg
•  Krise

BEHANDLING, STØTTE OG RÅDGIVNING til familier, som står på venteliste til psykiatrien, men som oplever ventetiden som pinefuld. Måske forværres barnets eller den unges livssituation, eller der opstår spørgsmål, som kræver afklaring her og nu.

Herunder støttende og afklarende forløb til børn og unge, der er henvist til Distriktpsykiatrien; men som står på venteliste.
I familier, hvor barnet eller den unge har fået lavet en psykiatrisk udredning, opleves der ofte et større behov for opfølgning, end det offentlige system kan tilbyde. Her kan jeg hjælpe med at få fulgt op på, hvad der ligger i en eventuel diagnose, hvad det har af betydning for barnet eller den unge, samt være med til at finde ud af, hvordan man som familie kommer videre.

PSYKOLOGISK VURDERING, UNDERSØGELSE OG BEHANDLING AF BØRN OG UNGE i forhold til
•  Angst
•  Depression
•  Tvangshandlinger/rituel adfærd
•  Udviklingsforstyrrelse
•  Autismespektrum forstyrrelse (Aspergersyndrom/NLD/GUA)
•  Opmærksomhedsforstyrrelse (ADHD/ADD/DAMP)